Några andra saker angående UL-flygning till Gotland.
Numera kan man söka dispens ifrån "tiokilometersbegränsningen" som gäller för UL enligt
BCL. I princip alla som söker dispensen får den beviljad.

Saxat från http://www.ksak.se/klubbar/NorrkopingsAFK/ul-gotland.htm -----
I skrivelse ref L2002-0119-1031 av 2002-05-08 till ATEC:s sverigerepresentant ESSP AeroTrading HB skriver Lfi bl a:
"Medgivandet är grundat på den utveckling som ultralätta flygplan genomgått sedan introduktionen i Sverige. Den ultralätta flygplanstypen ATEC Zephyr 2000 C är ett gott exempel på denna utveckling och flygplanet har ett uppgivet glidtal på 1:17, en för ultra-lättförhållanden hög marschhastighet och stigförmåga samt är försedd med en kraftigare och mer driftssäker motor än vad som fanns att tillgå för ultralätta flygplan vid tidpunkten för BCL-D 3.3:s utgivning."
Dispensen innebär att vi nu kan operera med SE-VAP över större vatten förutsatt att flygplanet, oavsett last och rådande vindförhållanden, med säkerhet når landningsbart område på land eller bärkraftig is i händelse av motorstopp, samt att alla ombord bär flytväst påtagen och att en bränslereserv om 45 minuter medförs utöver bränsleförråd enl mom 7.1.1 d).
------
Jag har jämfört några olika dispenser och funnit att i fallet Zephyr så gäller dispensen för flygplanstypen medan Anders Cardeståls dispens för tysklandsresan var personlig och gällde enbart i SE-VAT.
Om man går över Ölands norra udde till Gotland via Karlsöarna så har man som längst 24 km till närmaste strand. Naturligtvis måste man ta hänsyn till rådande vind och därefter beräkna "point of no return". Jabiru har ett glidtal på 14:1. => 24000 meter / 14 = 1714 meter vilket motsvarar ungefär FL55. Så om man kör på FL55 eller högre så kommer man alltid att nå land eller åtminstone strandkant vid alla eventualiteter.

Man måste alltid lämna in en ATS-färdplan när man flyger till och från Gotland. Detta eftersom man bitvis flyger över Internationellt vatten och därmed passerar sveriges territorialgränser. GPS är praktisk att ha med eftersom Visby har inpasseringspunkter som ligger i havet! Inte så lätta att hitta med bara karta och kompass. Runt Karlsöarna är det R-områden och norr om det ligger ett skjutfält också med R-område. Men man kan ta sig mellan dessa R-områden om man har tungan i rätt mun och med hjälp av GPS. Utan instrument är det tveksamt om man lyckas. Men R-området vid skjutfältet är tydligen sällan aktivt under sommaren och för övrigt så får man ju veta det när man ringer in färdplanen eller senast när man får klarering från Visbytornet för inflygningen.


Jonny Majava